LovelyCloud
Dè Digitale Tijdcapsule

PRIVACY VERKLARING.

5 mei 2019

De LovelyCloud App wordt aangeboden door LovelyCloud BV. Met de app kunt u eenvoudig herinneringen en persoonlijke berichten versturen naar uw dierbaren in de toekomst. Wij hechten veel waarde aan uw privacy, de bescherming van uw persoonsgegevens en gaan zorgvuldig om met uw gegevens. 

We vinden transparantie belangrijk en geven u daarom graag duidelijkheid over de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken, of ze worden gedeeld met derden en welke mogelijkheden u heeft om gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dit doen wij middels deze Privacy Verklaring. 


Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de LovelyCloud App zult u onvermijdelijk bepaalde gegevens met ons delen. Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienst te kunnen leveren. Wij doen dit om bijvoorbeeld:

 • uw account te registreren;
 • met u te communiceren via de app, e-mail of andere kanalen;
 • de gebruiksovereenkomst uit te voeren;
 • diensten van ons of derden te promoten;
 • het gebruik van onze app te analyseren om onze dienst te blijven continu verbeteren en te laten aansluiten bij uw persoonlijke wensen;
 • de doelgroep in kaart te brengen;
 • de app goed te beveiligen;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • andere gerechtvaardigde belangen van ons te behartigen.Hoe wij persoonsgegevens verwerken en verzamelen
We leggen u hieronder graag uit hoe, in welke situaties en op welke manieren LovleyCloud persoonsgegevens verwerkt: 

 • Bij het registreren van uw account, vragen wij om persoonsgegevens als uw naam en e-mailadres in te vullen. 
 • We verzamelen gegevens over uw activiteiten binnen de app zoals hoeveel berichten u heeft verstuurd en welke dierbaren er in de toekomst een bericht van u gaan ontvangen.
 • Wij verzamelen gegevens over het verbruik van de app zoals wanneer en hoe vaak u de app gebruikt, uw klikgedrag, device, browser, IP adres en andere statistieken om de app te verbeteren en om gebruikers beter te ondersteunen bij het gebruik van de app. Als toestemming nodig is, zullen wij die vragen.
 • Als uw een formulier op de website of app invult of ons een e-mail stuurt verwerken wij uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.
 • Persoonlijke informatie die u deelt via de app slaan wij op om onze diensten uit te kunnen voeren. LovelyCloud zal de inhoud van deze content niet inzien, behoudens uitzonderingssituaties.
 • Uw profielgegevens zijn alleen zichtbaar voor de mensen die u als ‘dierbaren’ heeft toegevoegd aan de app. Alleen de teksten, foto’s, geluidsfragmenten en filmpjes waarvan u hebt aangegeven dat u ze wilt delen met uw dierbaren, zijn voor hen zichtbaar.


Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op het verlenen van de diensten, het soort persoonsgegevens, en onze gerechtvaardigde belangen die daarmee verband houden. U kunt uw account altijd definitief laten verwijderen. 

Als gebruiker bent u bovendien verplicht om zorgvuldig met uw inloggegevens om te gaan, zodat onbevoegde personen geen toegang krijgen tot privacygevoelige informatie. LovelyCloud zal ervoor zorgen dat de app, website en inhoud daarvan voldoen aan de beveiligingseisen.


Beveiliging
LovelyCloud treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Dat betekent o.a. dat wij onze IT-systemen goed beveiligen en dat wij intern beleid hebben voor het correct omgaan met persoonsgegevens. Alleen personen die daar vanwege hun functie een belang bij hebben kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens.


Derden
Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan:

 • hosting providers;
 • partijen die communicatietools aanbieden;
 • partijen die diensten aanbieden die wij gebruiken om onze eigen diensten aan te bieden en te analyseren, zoals Google Analytics en Mixpanel; en andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken.


Dergelijke partijen zullen onder de verantwoordelijkheid van LovelyCloud handelen als verwerkers van LovelyCloud en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens in acht te nemen.

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden die geen verwerker zijn, tenzij wij:

 • hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit, of
 • dit mogen met het oog op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld marketing, het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze overige belangen, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat.Uw rechten
U kunt contact opnemen met ons voor:

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. 
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.


Daarnaast kunt u ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mails. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien, door in te loggen op uw account. U kunt daar ook wijzigingen aanbrengen in uw gegevens.


Berichtgeving
Wij sturen per e-mail berichten met informatie waarvan wij denken dat die voor u van belang is of interessant kan zijn. U kunt te allen tijde aangeven de e-mail berichten niet meer te willen ontvangen.

Tot slot kunnen wij per e-mail contact met u opnemen over de gebruikersovereenkomst die u met ons hebt gesloten. Zo kunnen wij e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de gebruiksvoorwaarden of indien er aanpassingen of werkzaamheden aan de app zullen plaatsvinden. Deze meldingen kunt u niet uitschakelen.


Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de App gebruikt of de Website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. 

Welke cookies plaatsen wij?
We maken gebruik van functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de App en Website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven in de App of op de Website wanneer u dat wenst.

Daarnaast maken wij gebruik van Analytische cookies die ons in staat stellen om het App en Websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze App en Website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke Website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze Website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacy verklaringen van Google. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Cookies blokkeren en verwijderen
Wilt u cookies van onze Website niet geplaatst hebben, dan kunt u via uw browser bij instellingen het plaatsen van cookies blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen.


Wijziging van dit Privacy- & Cookiestatement
Het kan voorkomen dat het in dit privacy & cookiestatement opgenomen beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan om ons privacy & cookiestatement regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij u informeren over wijzigingen.


Overdracht onderneming 
LovelyCloud kan haar onderneming en/of diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zal u worden geïnformeerd en worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de betreffende partij.


Contact
Als u vragen heeft over dit privacyreglement, neem dan contact op via info@lovelycloud.nl.